Thư Cha Chính Xứ

Thư Cha Chánh Xứ Ngày 11 0Tháng 02 Năm 2018
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 04 0Tháng 02 Năm 2018
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 28 Tháng 01 Năm 2018
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 14 Tháng 01 Năm 2018
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 07 Tháng 01 Năm 2018
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 31 Tháng 12 Năm 2017
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 24 Tháng 12 Năm 2017
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 10 Tháng 12 Năm 2017
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 17 Tháng 12 Năm 2017
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 05 Tháng 11 Năm 2017_02
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 12 Tháng 11 Năm 2017
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 05 Tháng 11 Năm 2017
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 29 Tháng 10 Năm 2017
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 22 Tháng 10 Năm 2017
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 15 Tháng 10 Năm 2017
hư Cha Chánh Xứ Ngày 01 Tháng 10 Năm 2017
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 24 Tháng 09 Năm 2017
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 17 Tháng 09 Năm 2017
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 10 Tháng 09 Năm 2017
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 03 Tháng 09 Năm 2017
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 20 Tháng 08 Năm 2017
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 13 Tháng 08 Năm 2017
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 06 Tháng 08 Năm 2017
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 30 Tháng 07 Năm 2017
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 23 Tháng 07 Năm 2017
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 16 Tháng 07 Năm 2017
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 02 Tháng 07 Năm 2017
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 11 Tháng 06 Năm 2017
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 04 Tháng 06 Năm 2017
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 28 Tháng 05 Năm 2017
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 21 Tháng 05 Năm 2017
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 07 Tháng 05 Năm 2017
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 14 Tháng 05 Năm 2017
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 30 Tháng 04 Năm 2017
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 23 Tháng 04 Năm 2017
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 16 Tháng 04 Năm 2017
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 09 Tháng 04 Năm 2017
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 01 Tháng 04 Năm 2017
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 01 Tháng 03 Năm 2017
Thư Cha Chánh Xứ ngày 05 tháng 03 năm 2017
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 26 Tháng 02 Năm 2017
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 19 Tháng 02 Năm 2017
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 22 Tháng 01 Năm 2017
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 15 Tháng 01 Năm 2017
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 08 Tháng 01 Năm 2017
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 02 Tháng 01 Năm 2016
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 25 Tháng 12 Năm 2016
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 18 Tháng 12 Năm 2016
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 04 Tháng 12 Năm 2016
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 27 Tháng 11 Năm 2016