Ước Mơ Thành Hình

Đây chỉ là Phác Thảo sơ khởi. Cộng đoàn giáo dân sẽ có cơ hội để góp ý về thiết kế mỹ thuật và hình diện của Ngôi Thánh Đường Giáo Xứ.