Bảng Vàng Tri Ân

Sự quảng đại đóng góp của Ông Bà Anh Chị Em sẽ mang lại một tầm ảnh hưởng rất lớn dẫn đến sự thành công của dự án lớn lao này.

Bảng Vàng Tài Trợ
Đức Mẹ La Vang $ 100,000 +
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam $ 50,000 +
Đức Hồng Y Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận $ 25,000 +
Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp $ 15,000 +


Tất cả quý ân nhân sẽ được vĩnh viễn ghi nhớ và cầu nguyện trong một Thánh Lễ ngày Chúa Nhật mỗi tuần.