Tôma Thiện

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể trước đây gọi là Nghĩa Binh Thánh Thể, là một Đoàn Thể Công Giáo Tiến Hành do giáo quyền lãnh đạo, vừa có tính cách giáo dục nhân bản và đức tin cho trẻ em, vừa có tính cách Tông Đồ cho giới trẻ.  Qua những năm tháng thăng trầm theo vận mệnh của đất nước, phong trào vẫn được phát triển cũng chính nhờ vào ở những yếu tố thật độc đáo trong phương pháp sinh hoạt và giáo dục mà ngày nay tại hải ngoại, phong trào đã có một tổ chức thật lớn mạnh.

Vào năm 1992, tại thành phố San Jose, một nhóm thanh thiếu niên với tinh thần yêu Thánh Thể đã cùng nhau góp sức dựng nên một Ðoàn mới dưới Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể gọi là Ðoàn Tôma Thiện. Đoàn đã đặt lời đáp là “trung thành,” noi gương theo thánh Tôma đã trung thành với Chúa tới lúc hy sinh mạng sống của mình.

Ngày 9 tháng 9 năm 1992 là ngày Bổn Mạng lần thứ nhất của Ðoàn. Ðây là ngày mà chính cha Tuyên Úy Guise Nguyễn Ðức Trọng đã bổ nhiệm cho anh Gioan Baotixita Nguyễn Thế Vũ làm người Ðoàn Trưởng đầu tiên của Ðoàn Tôma Thiện

Chúng con, Đoàn Tôma Thiện, luôn hãnh diện là một nhánh cây của phong trào và luôn cố gắng tuân theo đường lối giáo dục cũng như đào luyện các em đoàn sinh các cấp.  Mục tiêu giáo dục là đào luyện các em về cả hai phương diện Tự Nhiên và Siêu Nhiên.  Nghĩa là đào tạo các em trở thành những con người kiện toàn và những kitô hữu hoàn hảo.

Để đạt được mục tiên giáo dục trên, phong trào dùng các phương pháp tự nhiên và siêu nhiên đặt nền tảng và phát huy hai yếu tố chính là Tình Yêu Chúa trong Bí Tích Thánh Thể và sống Lời Chúa trong Thánh Kinh.

Thánh Thể là nền tảng xây dựng đời sống siêu nhiên, trong đó, khởi sự bằng việc dâng ngày buổi sáng, với tâm tình ước ao và sẵn sàng rước Chúa qua các hy sinh nhỏ bé hàng ngày, qua những hành động bác ái yêu thương, và qua ước vọng làm việc Tông Đồ.  Và mỗi ngày được kết thúc bằng việc ghi chép trong Bó Hoa Thiêng cảm tạ hồng ân của Chúa.

Lời Chúa trong Thánh Kinh được dùng làm nguồn linh ứng và là khung cảnh thuận hợp để ứng dụng những phương pháp giáo dục tự nhiên như:  Giáo dục theo tuổi và tâm lý bằng việc chia thành 3 ngành:  Ấu Nhi - Thiếu Nhi - Nghĩa Sĩ, mà qua đó giáo dục bằng những sinh hoạt cụ thể và thực tế.  Giáo dục bằng phương pháp hàng đội (dùng trẻ để huấn luyện trẻ).  Giáo dục bằng trò chơi và những sinh hoạt vui tươi khác như ca, vũ, băng reo, và các sinh hoạt ngoài trời.  Tất cả đều được ướp bằng hương hoa Lời Chúa, một bầu khí Thánh Kinh trong mọi sinh hoạt lớn nhỏ của phong trào.

Sau tám năm sinh hoạt ở nhà thờ Chúa Ba Ngôi, đoàn đã di cư qua nhà thờ St. Patrick năm 2000. Hiện giờ, đoàn sinh hoạt mỗi chiều Chúa Nhật

Xem hình sinh hoạt

1:15 – 1:30:  Ghi Danh
1:30 – 1:45:  Tập Họp
1:45 – 3:30:  Sinh Hoạt
3:30 – 4:00:  Vào Nhà Thờ
4:00 – 5:00:  Thánh lễ

Liên Lạc:
Đoàn Trưởng
Phạm Duyên (408) 318-4698
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.doan-tmt.org