Thiếu Nhi Thánh Thể Anrê Dũng Lạc

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Anrê Dũng Lạc, trực thuộc Giáo Xứ Việt Nam St.Patrick là một trong tám Đoàn trong Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam Miền Tây Hoa Kỳ.  Đoàn thành lập vào năm 1993. Đoàn luôn lấy mục đích Phong Trào làm kim chỉ nam, là đào luyện thanh thiếu niên trở thành những Kitô Hữu hoàn hảo và những công dân tốt.

Đoàn hiện đang sinh hoạt  mỗi Chúa Nhật vào lúc 2:45 chiều tại nhà thờ St.John the Baptist, Milpitas dưới sự hướng dẫn của Cha Tuyên Uý Đức Ông Gioan Têrêsa Nguyễn Minh Hiền. Đoàn hiện có 120 em sinh hoạt tại Đoàn, trên dưới 30 Huynh Trưởng, 7 Trợ Tá và rất đông quý Phụ Huynh âm thầm giúp đỡ Đoàn trong 17 năm qua. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về Đoàn Anrê Dũng Lạc cũng như về Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể tại Hoa Kỳ,  xin vui lòng vào trang mạng lưới của Đoàn: www.anredunglac.orgwww.tntt.org.

Đoàn Trưởng:
Tô Kim Nguyệt
647 North White Road,
San Jose, CA 95127
408-365-4098