Thăng Tiến Hôn Nhân

Website: http://www.tthngd.net/home/home.php
Liên lạc: 
Linh Hướng : Lm Phêrô Huỳnh Lợi

Telephone : (408)-291-6280

Phụ tá Linh hướng : Pt Đominicô Lê Thọ

Telephone : (408) 291-6270

Đại Diện : Anh Chị Đoàn Ngọc Hoàn & Thu Hằng

Telephone : (408)739-5840
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Mục đích
Yêu Thương Gần Gũi Bằng Việc Làm, trên Nền Tảng Khiêm Nhường Biết lỗi, Nhận lỗi, Xin lỗi, Sửa lỗi, Tha lỗi. Các cặp vợ chồng tham gia CT để tăng thêm về: 1 Đạo Đức Bản Thân; 2 Thông Cảm Vợ Chồng; 3 Gương Lành Cho Con; 4 Hồn Tông Đồ Song Đôi. 
 
Lịch Sử
Năm 1986, tháng 9, Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình đã được Cha Phêro Chu Quang Minh, Sáng Lập bằng cách áp dụng phương pháp cảm nghiệm vào lãnh vực tâm lý đạo đức gia đình tại Wichita, tiểu bang Kansas.
 
Năm 1987, cùng với văn phòng Đạo Binh Hồn Nhỏ, khóa thứ I được mở tại Orange County, kết qủa tốt đẹp và cha Giám Đốc Đỗ Thanh Hà đã công nhận là một sinh hoạt chính thức của Cộng Đồng.
 
Năm 1991, vào tháng 12, khóa 15 là khóa đầu tiên của Bắc California.
 
Năm 1994, ngày 28 tháng 10 Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II đã ban phép lành và ký vào huy hiệu của Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình.