Huynh Đoàn Đaminh

Huynh Ðoàn Giáo Dân Ða Minh được thành lập từ ngày 19 tháng 3 năm 1993, do Anh Giuse Maria Phạm Văn Thông đứng đơn xin thành lập. Do cha Giuse Nguyễn Văn Thư quản nhiệm đồng ý, và cha Ðôminicô Ðỗ Văn Ðĩnh Linh Hướng đầu tiên. Thời gian này khó khăn chưa có nơi sinh hoạt nên tạm hoạt động tại số 391 Green Park Way, San Jose. Và được chính thức thành lập ngày 05-05-93.

Do cha bề trên Phụ Tỉnh Dòng Ða Minh Hải Ngoại Phê Chuẩn. Sau đó anh Giuse Maria Phạm Văn Thông là huynh trưởng điều hành nhiệm kỳ đầu hai năm.  Tới năm 1995 bầu lại nhiệm kỳ 2, do anh Giuse Nguyễn Hoàn Kim đắc cử huynh trưởng và anh đã điều hành hai nhiệm kỳ là hai năm. Cũng trong thời gian này Phụ Tỉnh Dòng đề cử cha Giuse Trần Quanh Thiện làm tổng đặc trách các huynh đoàn Miền Tây.  Năm 2000 bầu cử lại nhiệm kỳ 4 do Anh Giuse Maria Nguyễn Gia Quyến đắc cử huynh trưởng đến năm 2003 bầu lại huynh trưởng cả anh Giuse Maria Trần  Ðình Kế đắc cử.  Nhưng vì anh Huynh trưởng Trần Ðình Kế được sự tín nhiệm của liên huynh nên anh Kế được từ chức huynh trưởng đoàn để giữ chức vụ Liên huynh Trưởng của miền gồm Sacramento, Oakland, Milpitas, Santa Rosa và San Jose.  Tất cả có bảy huynh đoàn hoạt động.

Trong thời gian huynh trưởng Kế nhận nhiệm vụ mới, Cha Tổng đặc trách các huynh đoàn và cha Chiùnh Xứ Phê-Rô Phan Thế Lực kiêm linh hướng. Huynh đoàn đã bổ nhiệm anh Ða Minh Nguyễn Lý làm huynh trưởng và được toàn thể anh chị em đoàn viên đồng ý.  Huynh Ðoàn Thánh Ða Minh Vũ Ðình Tước nhậän Cha Thánh là quan thầy, ngài tử đạo ngày 02-04-1839. 

Ðến năm 2001 do sự phát triển của Cộng Ðồng nên Huynh Ðoàn Thánh Ða Minh Tước đã chia ra thêm 3 huynh đoàn nhỏ: Huynh Ðoàn Giáo Dân Ða-Minh Thánh Phanxicô Xaviê Hà Trọng Mau Giáo Xứ  St. Maria Goretti San Jose do anh Phạm Minh Nhật là Huynh trưởng. Huynh Ðoàn Giáo dân Ða Minh Thánh Phạm Trọng Kham Giáo xứ Most Holy Trinity San Jose do Chị Maria Trần Hồng Thuận là Huynh Trưởng. Huynh Ðoàn Giáo Dân Ða-Minh Martino Porres Milpitas do anh Nguyễn Ðình Tân là Huynh trưởng.

Tuy thuộc lãnh thổ Tĩnh Dòng Ða-Minh miền Tây Hoa Kỳ, nhưng các huynh đoàn do các Cha Phụ Tỉnh Thánh Vinh Sơn Liêm tại Canada linh hướng. Huynh đoàn Giáo Dân Ða-Minh là một Công Ðoàn tu theo bậc vợ chồng, thuộc gia đình Ða-Minh, tu phục như các tu sĩ.  Ðoàn Viên đeo phù hiệu thay áo dòng.  Luật của các Huynh Ðoàn do sắc lệnh của Thánh Bộ Tu Sĩ và Tu Hội Ðời Châu Phê ngày 15-10-1987.

Qui chế Huynh Ðoàn Giáo Dân Ða Minh Việt Nam Hải Ngoại ban Hành ngày 17-11-1994.  Mỗi huynh đoàn có một ban phục vụ gồm 11 thành viên, trong đó có một huynh đoàn trưởng, 2 phó lo về truyền thông ơn gọi, 2 Huấn Ðức phụ trách về giảng huấn, một thư ký phụ trách hồ sơ và văn thư, một thủ quỹ phụ trách bảo quản tài sản và  gây quỹ, 2 ủy viên tông đồ  phụ trách về cầâu nguyện và các giờ kinh thần vụ, 2 ủy viên xã hội bác ái lo việc thăm nom bệnh nhân và các đoàn viên già yếu.

Mỗi thứ hai đầu tháng có thánh lễ cầu nguyện cho các hội viên còn sống cũng như qua đời và ân nhân của hội. Chúa Nhật thứ hai trong tháng có Nguyệt Hội để thông báo mọi chi tiết và sinh hoạt trong tháng.

Muốn được gia nhập huynh đoàn Giáo dân Ða-Minh phải hội đủ các điều kiện:

1/ Là người Công Giáo sống đời lòng thiện, nhiệt thành ước muốn sống trọn vẹn Ðức tin Công Giáo, có khả năng và hăng hái tham gia vào việc tông đồ và tỏ dấu kiên trì trong ý định (Xc GL.298/1).

2/ Không bị khai trừ khỏi huynh đoàn Ða Minh hay Dòng Ba nào khác.  Trừ trường hợp đặc biệt (Tự ý bỏ – không tuân qui luật của dòng).

3/ Tuổi từ 17 tới 63.

4/ Ai không đủ điều kiện trên mà muốn hiệp thông với Dòng thì có thể được nhận làm thân hữu huynh đoàn sở tại, được thông công các ơn ích của các huynh đoàn đó.

Huynh Ðoàn Giáo Dân Ða-Minh Thánh Ða-Minh Vũ Ðình Tước Giáo xứ Việt Nam San Jose hiện có 155 đoàn viên. Huynh đoàn đang phụ trách các giờ kinh thần vụ sáng và chiều tại Thánh Ðường St. Patrick, các anh chị em đoàn viên đã hăng hái tham gia các hội đoàn, giáo đoàn và các ca đoàn trong giáo xứ.

Huynh Ðoàn Giáo Dân Ða-Minh tha thiết kêu gọi quý vị tham gia huynh đoàn Giáo dân Ða-Minh noi gương Thánh Phụ Ða-Minh để làm rạng danh nước Chúa.  Quí vị muốn gia nhập Dòng xin vui lòng liên lạc với Huynh Trưởng Huynh Ðoàn, Ông Ða Minh Nguyên Lý, số điện thoại (408) 227-6502.

Quyền lợi của hội viên :

1/ Ðược hưởng trọn vẹn lời cầu nguyện của Dòng trên khắp thế giới gồm trên dưới 6,000 Linh Mục và trên 30,000 tu sĩ nam nữ và trên 150,000 đoàn viên của dòng mỗi ngày.

2/ Khi đau yếu được huynh đoàn xin khấn hàng ngày vào giờ kinh thần vụ.

3/ Khi tạ thế được xin một lễ để cầu nguyện cho người mới qua đời do huynh đoàn và Huynh đoàn tham dự thánh lễ an táng cùng với ca đoàn.

4/ Sau một năm tập sinh thì được khấn đợt 1, sau hai năm đợt một thì được khấn đợt hai, sau ba năm đợt hai thì được khấn trọn đời.