Mục Vụ Giáo Lý & Việt Ngữ

Giáo dục Ðức Tin giới trẻ, thiếu nhi và thiếu niên, là một công tác mục vụ quan trọng hàng đầu trong Giáo Hội. Với sự lớn mạnh và con số đông đảo các gia đình người Việt chúng ta trong giáo xứ St. Patrick, giáo dục Công Giáo và Việt Ngữ lại càng là một nhu cầu khẩn thiết và là mối quan tâm hàng đầu của giáo xứ. Mục Vụ Giáo Lý &Việt Ngữ, vì thế, vẫn không ngừng phát triển và lớn mạnh; khởi đi từ nhưng ngày phôi thai trong thập niên 1975, qua xây dựng một nền móng vững chắc dưới sự dìu dắt của Frère Phong và quý Frères/Soeurs La-San, cho đến ngày nay.

Hiện tại, Mục Vụ Giáo Lý & Việt Ngữ là một hệ thống gồm 7 trường, với khoảng gần 300 thầy cô giảng viên và phụ giáo. Trong niên khóa 2010-2011, tổng số học sinh là 2315 em, trong đó có 307 em theo học lớp Xưng Tội Rước Lễ lần đầu và 245 em lớp chuẩn bị lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức. Các em đi học ngày Thứ Bẩy, khoảng 4 tiếng đồng hồ, tại một trong bẩy trường Giáo Lý Việt Ngữ: Our Lady of Peace, St. Lasan, St. Lucy, St. John Vianney Sáng, St. John Vianney Chiều, St. Patrick Sáng, và St. Patrick Chiều.

Dưới sự linh hướng trực tiếp của cha chính xứ và sự cộng tác chặt chẽ của quý thầy cô hiệu trưởng 7 trường, ban điều hành hiện thời gồm: Điiều hợp viên (thầy Phó Tế Dominic Lê Thọ), trưởng ban huấn luyện (thầy Phạm Triệu) và phụ trách văn phòng (cô Lê Kim-Oanh).

TỔ CHỨC CỦA BAN GIÁO LÝ VIỆT NGỮ
Cha Chánh Xứ/Pastor & Director of Catechesis
Lm. Peter Huỳnh Lợi
(408) 291-6280  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Phụ Trách Văn Phòng GLVN/ Office Administrator
Cô Lê Kim Oanh (408) 291-6270) (Văn Phòng GLVN)  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Trưởng Ban Huấn Luyện/ Training and Formation Head
Giáo Lý- Cô Phạm Kim Hằng (408) 393-2836 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Việt Ngữ- Cô Cù Dzung Diana (408) 332-6961  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Hiệu Trưởng/ Principal Independence HS (Our Lady of Peace cũ)
Thầy Nguyễn Ngọc Sơn (408) 390-7374)  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Hiệu Trưởng/ Principal St. John Vianney Sáng
Cô Nguyễn Ngọc Trúc (510) 552-5699)  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Hiệu Trưởng/ Principal St. John Vianney Chiều
Thầy Phạm Kevin (408) 206-1428)  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Hiệu Trưởng/ Principal St. Lucy
Thầy Nguyễn Nhã Eric (408) 603-4034) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thầy Nguyễn C Thiện (408) 466-1029)  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hiệu Trưởng/ Principal : Đức Mẹ La Vang Sáng
Sr. Hoàng Ngoan (669) 245-9028)  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thầy Nguyễn Khanh (408) 627-0156)  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Hiệu Trưởng/ Principal : Đức Mẹ La Vang Chiều
Thầy Trần Dân (408) 460-0092)  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Trưởng Nhóm Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu/First Holy Communion Coordinator
Cô Nguyễn Phương Oanh (408) 460-2437  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Trưởng Nhóm Thêm Sức/ Confirmation Coordinator
Thầy Tôn Anton (408) 834-5676)  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Trưởng Nhóm Sau Thêm Sức STS/ Leadership Coordinator
Thầy Nguyễn Thiện (408) 601-7011)  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Trường St. Patrick Sáng

Trường St. Patrick Chiều

Trường St. Lucy

Trường Our Lady of Peace

Trường St. Francis Carbrini